LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

CÔNG TY ĐỒ CŨ THANH NGỌC

Địa chỉ: Đức Hạnh, Bắc Phú, Sóc Sơn, Hà Nội

Email: lienhethanhngoc@gmail.com

Điện thoại: 0398.133.613 – 088.65.65.168